Deprecated: Method ReflectionParameter::getClass() is deprecated in /domains/debatmobiel.nl/DEFAULT/wp-content/plugins/easing-slider/vendor/rdlowrey/auryn/lib/CachingReflector.php on line 89

Deprecated: Method ReflectionParameter::getClass() is deprecated in /domains/debatmobiel.nl/DEFAULT/wp-content/plugins/easing-slider/vendor/rdlowrey/auryn/lib/CachingReflector.php on line 89

Deprecated: Method ReflectionParameter::getClass() is deprecated in /domains/debatmobiel.nl/DEFAULT/wp-content/plugins/easing-slider/vendor/rdlowrey/auryn/lib/CachingReflector.php on line 89

Deprecated: Method ReflectionParameter::getClass() is deprecated in /domains/debatmobiel.nl/DEFAULT/wp-content/plugins/easing-slider/vendor/rdlowrey/auryn/lib/CachingReflector.php on line 89

Deprecated: Method ReflectionParameter::getClass() is deprecated in /domains/debatmobiel.nl/DEFAULT/wp-content/plugins/easing-slider/vendor/rdlowrey/auryn/lib/CachingReflector.php on line 89

Deprecated: Method ReflectionParameter::getClass() is deprecated in /domains/debatmobiel.nl/DEFAULT/wp-content/plugins/easing-slider/vendor/rdlowrey/auryn/lib/CachingReflector.php on line 89

Deprecated: Method ReflectionParameter::getClass() is deprecated in /domains/debatmobiel.nl/DEFAULT/wp-content/plugins/easing-slider/vendor/rdlowrey/auryn/lib/CachingReflector.php on line 89

Deprecated: Method ReflectionParameter::getClass() is deprecated in /domains/debatmobiel.nl/DEFAULT/wp-content/plugins/easing-slider/vendor/rdlowrey/auryn/lib/CachingReflector.php on line 89

Deprecated: Method ReflectionParameter::getClass() is deprecated in /domains/debatmobiel.nl/DEFAULT/wp-content/plugins/easing-slider/vendor/rdlowrey/auryn/lib/CachingReflector.php on line 89
DeBatMobiel

Suezkade

tussen Columbusstraat en Weimarstraat

Bij de lancering van DebatMobiel #3, op het Regentesseplein legde Saskia, een bewoonster van de Suezkade contact met ons. Saskia was samen met haar buren al een tijdje actief om de boomspiegels mooier te maken en ook te zorgen voor minder hondenpoepoverlast. De Suezkade is kort geleden fietsstraat geworden en opnieuw ingericht. De DebatMobiel sprak haar aan als middel om meer buren te betrekken bij het denken over mogelijkheden in de straat. Zou het bijvoorbeeld mogelijk zijn om bankjes te plaatsen langs de mooie kade? Er werden telefoonnummers uitgewisseld voor een vervolg.

 

De DebatMobiel aan de Suezkade

Van 28 augustus tot 5 september stond de DebatMobiel op de kade. Mèt de tarp als dakje erboven, want in de mooie platanen huizen ook veel duiven…. Alle buren ontvingen een brief met uitleg over de bedoeling van de DebatMobiel en de uitnodiging om te komen kennismaken op de kar. Al snel waren er leuke ontmoetingen op straat.

Ontmoetingen

Er werd geborreld en gebabbeld en na afloop van de week dat de DebatMobiel aan de mooie kade had gestaan, had een groepje bewoners elkaar voldoende leren kennen om het initiatief te nemen tot een ontwerpsessie met de straat. De straat werd verder op de hoogte gebracht en uitgenodigd.

Ontwerpsessie

Op 28 oktober vond er een ontwerpend gesprek plaats, met twaalf bewoners. Een heel aantal buren ontmoetten elkaar voor het eerst. Er waren verschillende geluiden te horen. Sommigen lieten weten zich zorgen te maken dat er minder ruimte voor parkeren zou komen. Anderen waren bang dat de straat rommelig zou worden door allerlei ‘Do it Yourself’ bouwsels, zoals bijvoorbeeld DebatMobielen. Ook waren er bewoners die al jaren op zoek waren naar manieren om de kade groener en bruikbaarder te maken of de straat op andere wijze te vergroenen.

 

Dialoog

Door het gesprek ontstond begrip voor elkaars visie op de straat. Er ontstond veel enthousiasme om aan de kade een ontmoetingsplek te creëren op/boven het water. De bewoners zijn hierover in gesprek gegaan met de gemeente om te kijken of dit haalbaar is.

Dit project loopt nog, er is kans dat het plan wordt uitgevoerd bij het herstel van de kade.

 

En verder

Verder hebben de bewoners afgesproken om vaker bij elkaar te borrelen/eten of kennis te maken. Ze willen graag meer vrijblijvend sociaal contact. Ook maken ze zich zorgen over de herbouw van de kade. Aan de overzijde op de Conradkade is bij de herbouw riet en ander groen verdwenen en het is nog niet gelukt het terug te krijgen.

De Suezkade wil heel graag het groen op de kade behouden (ook het riet/ruigte) en zou het leuk vinden als er ook echt gewandeld kan worden langs de kade. Verder is er behoefte aan veilige speelmogelijkheden voor de allerkleinsten. De bewoners houden van de statige stijl van de kade en willen geen verrommeling met allerlei do it yourself moestuintjes, dus liever vooraf met elkaar een beeld en dan daarbinnen ‘do it yourself’.

Ze zijn zeer tevreden over de fietsstraat, het is een stuk rustiger. Wel is er her en der discussie over de indeling rond de bomen: minder parkeergelegenheid, de fietsnietjes ver uit elkaar. De ruimte lijkt efficiënter gebruikt te kunnen worden.

Er is momenteel regelmatig contact met de gemeente over de voortgang van de plannen aan de kade. De bewoners van de Suezkade houden zelf dit traject actief.