Ons Verhaal

Wonend in Segbroek (wijk uit 1900 in Den Haag) vroegen we ons af hoe je de stad van onderop zou kunnen veranderen: mensen willen meer groen, maar wat we nu zien is een straat die vol staat met geparkeerde auto’s. Individuele keuzes leiden tot een publieke ruimte die niet meer van ons samen is, maar ‘bezet’ door individueel bezit. Zo ontstond het idee voor de DebatMobiel, een kar waar we met onze buren in gesprek konden en hen meteen laten voelen hoe het is om weer te verpozen op straat. Met een subsidie van Fonds 1818 zijn in de Fultonstraat en de Buijs Ballotstraat voorjaar 2016 twee karren geplaatst.

De karren blijken te werken als kristallisatiepunten voor gemeenschapszin. Op de karren genieten de buren samen van elkaar en een beetje groen op een parkeerplaats. Het enthousiasme is zo groot dat we dit jaar op verzoek van de gemeente verder experimenteren met dit sociale groen op parkeerplekken in de wijk. In combinatie met deelauto’s kijken we of het mogelijk is om samen opnieuw vorm te geven aan onze openbare ruimte.

Lees ook de artikelen  ‘Ontmoeten in de ruimte van nu’ en ‘Een natuurlijke stad?’.

 

Het huidige team

 

We bedanken de mensen die eerder deel uitmaakten van het team en zich hard hebben ingezet voor de DebatMobiel: